Sau sự thành công triển khai dự án phần mềm bán hàng cho LG Brandshop, khách hàng tiếp theo của chúng tôi là Điện máy Tuyển Huế nằm trong LG Brandshop

Việc triển khai thành công Phần mềm quản lý bán hàng Master Pro cho Tuyển Huế tạo thêm uy tín của phần mềm bán hàng Master Pro với LG Brandshop trong LG Electronics

Phần mềm quản lý bán hàng Master pro cho Tuyển Huế

Trung tâm điện máy Tuyển Huế đang trong quá trình hoàn tất

LG Brandshop Tuyển Huế là chi nhánh thứ 23 nằm trong chiến dịch phát triển hệ thống Brand Shop trên toàn quốc của tập đoàn LG. Có địa chỉ tại Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương. Phần mềm quản lý bán hàng Master Pro tiếp bước cùng LG Branshop chinh phục thị trường, cung cấp giải pháp quản lý bán hàng chuyên nghiệp và hiệu quả. Đem đến môi trường quản lý thuận tiện cho nhân viên thu ngân cũng như cảm nhận thuận tiện dành cho khách mua hàng.