Khách hàng của phần mềm bán hàng Master Pro lần này là một thương hiệu quốc tế điện tử LG Electronics, thương hiệu mà hầu hết mọi người Việt Nam ai cũng biết, hệ thống chuỗi cửa hàng LG Brandshop gồm hơn 60 cửa hàng bán lẻ và phần mềm bán hàng Master Pro triển khai 30% số lượng các LG Brandshop trên toàn quốc, thực sự đây là một trong những bước ngoặt thể hiện lại một lần nữa uy tín chúng tôi trên thị trường phần mềm bán hàng giành cho các công ty vừa và lớn, các chuỗi cửa hàng, chúng tôi rất vinh dự khi đại hội LG Brandshop giữa các chủ cửa hàng LG Brandshop phần mềm bán hàng Master Pro được đề xuất cho 1/3 số lượng cửa hàng điện máy LG Brandshop trên toàn quốc, hầu hết các LG Brandshop ở Miền Bắc gồm Thái Nguyên, Sóc Sơn, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Giang, Hòa Bình, Tuyên Quang …. để tăng sức cạnh tranh ở Miền Bắc với các thương hiệu Dien May Xanh, MediaMart, Pico, Tran Anh v.v….

 

– Yêu cầu LG:

   a. Về quản lý độc lập được các cửa hàng LG Brandshop, vì đặc thù các cửa hàng LG Brandshop đều là các pháp nhân độc lập

   b. Tích hợp với SAP A1 của LG Brandshop tổng để hỗ trợ các LG Brandshop các chương trình chiết khấu khuyến mãi của tổng hỗ trợ cho các đại lý của LG, hệ thống cần phải cảnh báo được lượng tồn giúp cho LG hỗ trợ các LG Brandshop tốt hơn

   c. Phải phân tích mặt hàng nào cần phải giải quyết tồn kho, với giá bao nhiêu để đảm bảo vẫn có lãi mà vẫn đảm bảo doanh số bán hàng dựa vào bán hàng vào các mùa năm trước.

– Giải pháp: Phần mềm bán hàng Master Pro tích hợp Big Data và AI tích hợp hệ thống POS cho việc xử lý hành vi mua hàng của khách hàng và đại lý.

.

.

1. Công nghệ:

– Module Bán hàng & Phân phối (SD) của phần mềm bán hàng Master Pro

– Module Quản trị kho (MM) của phần mềm bán hàng Master Pro

– Module Tài chính kế toán (FI) của phần mềm bán hàng Master Pro

– Module Quản lý chất lượng (QM) của phần mềm bán hàng Master Pro

– Module Kế toán quản trị (CO) của phần mềm bán hàng Master Pro

– Module quản trị khách hàng Lotus CRM cho riêng nghành bán lẻ vào phần mềm bán hàng Master Pro

– Tích hợp giải pháp phần mềm bán hàng Master Pro phân hệ Lotus ERP for Point Of Sales

– Tích hợp giải pháp phân hệ bán hàng và tồn kho với ERP SAP A1 của hệ thống tổng LG Electronics bên Hàn Quốc

 

2. Quy mô dự án:

– 10 nhân viên, hoàn thành dự án đúng thời hạn và giá trị cam kết chỉ trong 16 tuần

a) Thách thức:

– Không có giải pháp chuẩn cho một ngành điện máy đặc thù mà tích hợp được ERP SAP A1

– Số lượng lớn dữ liệu cần chuyển đổi qua hệ thống mới

– Hệ thống kết nối trên 22 của hàng bán hàng LG Brandshop với nhau, dựa trên chiến lược của LG tổng

– Đưa bao cáo quản trị hoạch định phân tích hành vi mua hàng của khách hàng

– Đưa bao cáo tồn và lượng hàng bán chạy vào ERP SAP A1 để giúp LG bên Hàn Quốc đưa ra quyết định sản xuất

b) Kết quả:

– Quản lý và kiểm tra tốt hơn dữ liệu từ các hệ thống khác, đặc biệt là các hệ thống quản lý bán hàng và phân phối

– Quản lý chuỗi cung ứng giữa các điểm bán và tổng LG 

– Đưa ra báo báo Business Intelligence (BI) để phân tích hành vi mua hàng của khách hàng

– Kiểm soát hàng tồn kho tốt hơn, giúp giảm lượng hàng tồn.

 

1aPhần mềm quản lý bán hàng MASTER PRO vinh dự đoạt giải Sao Khuê 2013, 2014, 2015