Sau 8 năm phát triển của Master Pro, Phiên bản V2018 này đánh dấu bước tiến rõ rệt trong phân khúc vừa và lớn trong nghiệp vụ quản lý. Sau sự thành công của chuỗi 22 cửa hàng LG Brandshop Miền Bắc, Master Pro tiếp tục triển khai thêm một đơn vị phân phối điện máy loa đài uy tín lâu năm tại Vũng Tàu – Đức Khanh.

Nhân viên triển khai đang truy nhập hệ thống chuẩn bị công tác triển khai Master Pro V2018

Yêu cầu Điện máy Đức Khanh

Giải pháp

….

_ _ _