Sau sự thành công triển khai dự án phần mềm bán hàng cho LG Brandshop, khách hàng tiếp theo của chúng tôi là Điện máy Văn Quân nằm trong LG Brandshop

Việc triển khai thành công Phần mềm quản lý bán hàng Master Pro cho LG Brandshop Văn Quân – Hải Dương tạo thêm uy tín của phần mềm bán hàng Master Pro với LG Brandshop trong LG Electronics

Master Pro tại lễ khai trương Văn Quân

Khai trương điện máy Văn Quân

 Phần mềm Master Pro tại lễ khai trương Điện máy Văn Quân

Múa lân tại lễ khai trương Điện máy Văn Quân

Tiếp tục triển khai sản phẩm Phần mềm Master Pro cho chuỗi hệ thống phân phối của LG  Branshop. LG Brandshop Văn Quân hữa hẹn sẽ đem đến những giá trị quen thuộc của nhà phân phối LG Branshop tới thị trường tỉnh Hải Dương.

 Phần mềm bán hàng Master Pro hân hạnh đồng hành cũng LG Branshop Văn Shop trong quãng đường tiếp theo của hệ thống.

_ _ _